Altres webs

Temari del Postgrau de Gestió d'empreses vitivinícoles

Mòdul: EMPRESA I ORGANITZACIÓ

ECTS: 2

Durada: 19,5 h.

Contingut:

1.1 Economia vitivinícola.

 • Els mercats agraris.
 • Anàlisi del sector agrari.
 • El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya.
 • Marc institucional pel sector vitivinícola.

1.2. Entorn de la UE.

 • Model vitivinícola europeu.
 • La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis.
 • La Agenda 2000.
 • Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola).
 • La PAC i la ampliació de la UE.

1.3 Entorn internacional.

 • Mercats mundials : comerç interior i exterior.
 • Mecanismes de regulació de mercats.
 • Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.

1.4 Entorn legal.

 • Legislació internacional, comunitària i estatal.
 • Dret vitivinícola : la nova llei del vi.
 • Fiscalitat d’empreses vitivinícoles.
 • Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen.
 • Seguretat i qualitat alimentària: certificacions.

1.5. Estratègia i creixement empresarial.

 • L’empresa en el context del sistema econòmic.
 • Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern.
 • Formulació de l’estratègia.
 • Models organitzatius.
 • Adequació organitzativa.
 • Implantació de l’estratègia.
 • Control i seguiment de l’estratègia.

Mòdul: MÀRQUETING I MODELS DE NEGOCI

ECTS: 2

Durada: 24 h.

Contingut:

2.1. Màrqueting. Claus de l’èxit i referents.

 • Orientació de les empreses.
 • Claus de l’èxit i errades més comuns.
 • On juguem.
 • Perquè venc o no.
 • Models referents. Les 15 Ps.

2.2. Model de negoci.

 • Referents a mida.
 • Estratègies empreses vitivinícoles.
 • Plans de màrqueting més adients.
 • Formulació estratègica: valor – segmentació – posicionament.
 • Casos pràctics.

2.3. Propostes de valor i pricing.

 • Què presentem al mercat.
 • Què valoren els consumidors.
 • Què valoren els distribuïdors.
 • Consells en aplicació i decisions de prez.

2.4. Comunicació, impulsió i distribució.

 • Plans de Comunicació eficaços.
 • Estructura de Plans de Comunicació a curt o llarg termini.
 • Casos pràctics.
 • Publicitat i Relacions Públiques.
 • Imatge i Branding.
 • Altres models de comunicació.
 • Models de Distribució.

2.5. Postvenda, promocions i relacions.

 • Relacions amb clients.
 • Fidelització.
 • Promocions de vendes.
 • Influència.

2.6. Consells útils.

 • Volem fer diners o fer vi?
 • Casos de treball.
 • Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses.
 • Plans de màrqueting: nous mercats.
 • Oportunitats i networking.
 • Influència.

Mòdul: JOC DE SIMULACIÓ. ACTIVITAT TASTAVINS

ECTS: 0,5

Durada: 7 h.

Contingut:

 • Investigació de mercats.
 • Creació de Marques.
 • Creació de Proposta de Valor i Missatges.
 • Treball en equip.
 • Medis de Comunicació.
 • Joc de Simulació: Fem un Tastavins.

Mòdul: MÀRQUETING INTERNACIONAL I BRANDING

ECTS: 2

Durada: 18 h.

Contingut:

 • Segmentació adequada del mercat.
 • Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional.
 • Posicionament en preu en funció dels costos operatius.
 • Exemples reals.

Mòdul: MÀRQUETING DIGITAL

ECTS: 1

Durada: 15 h.

Contingut:

 • Prospecció dels actors claus en la Distribució.
 • Selecció dels canals de retail.
 • Aprendre eines de negociació pel canal retail export.
 • Casos pràctics.

Mòdul: DIRECCIÓ D'EQUIPS I HABILITATS DIRECTIVES

ECTS: 2

Durada: 24 h.

Contingut:

6.1. Direcció de persones i d´equips.

 • Aprofundir en les claus de l’èxit.
 • Mapa de competitivitat.
 • Rols i tasques del comandament.
 • Conèixer més a les persones.
 • Innovem en la gestió.

6.2. Desenvolupament de competències.

 • Saber transmetre millor.
 • Saber dir les coses. Assertivitat.
 • Saber donar ordres.
 • Saber persuadir amb eficàcia.
 • Saber rebre i emetre crítiques.

6.3 Lideratge en temps de transformació.

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions.
 • Treball en equip.
 • Liderar en temps de canvi.
 • Gestió del temps.

6.4. Lideratge en temps de transformació.

 • El comportament de les persones dins de les organitzacions.
 • Treball en equip.
 • Liderar en temps de canvi.
 • Gestió del temps.

6.5. El líder eficaç.

 • Estils de lideratge.
 • Factors decisius per a assolir objectius.
 • Competències de coaching.
 • Enfortiment del feedback.

6.6. Gestió de situacions conflictives.

 • Resolució de conflictes.
 • Gestió de crisi corporativa.
 • Negociacions complexes.

Mòdul: CADENA DE VALOR A LA INDÚSTRIA DE VI (APROVISIONAMENTS I LOGÍSTICA)

ECTS: 2

Durada: 13,5 h.

Contingut:

7.1. Aprovisionament.

 • Organització de l´aprovisionament dins l'empresa.
 • Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...).
 • Diferents tipus d’aprovisionament.
 • MRP.
 • Principals components d´una bodega i característiques d´aprovisionament de cadascuna.
 • Avaluació de proveïdors.
 • KPIs bàsics d´aprovisionament.

7.2. Logística.

 • Control de recepcions.
 • Organització interna.
 • Control d’expedicions.
 • Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...).
 • Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors, etc.
 • Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128.
 • RFID.
 • Sistemes de Piking per veu, pick to voice.
 • SGA i exemples.
 • KPIs bàsics de magatzem.

7.3. Distribució.

 • Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final).
 • Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport.
 • Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500).
 • Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors.
 • Mètodes de trincatge de carrega (bosses de aire,...).
 • Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio).
 • KPIs bàsics de distribució.

Mòdul: GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

ECTS: 2

Durada: 19 h.

Contingut:

8.1. La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.

 • Introducció a la comptabilitat.
 • Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació.
 • Gestió pressupostària i tresoreria.
 • La previsió d’ingressos i despeses.
 • La confecció del pressupost i el pla de tresoreria.
 • El control pressupostari.
 • Fonts de finançament.
 • Negociació bancària.
 • La gestió dels excedents de tresoreria.
 • Avaluació de les alternatives d’inversió.

8.2. Analítica de costos.

 • Determinació del cost de productes i serveis.
 • El control i la reducció de costos.

8.3. Gestió fiscal.

 • Procediments tributaris d’aplicació al sector.
 • Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris.
 • Impostos: Societats, IVA, IRPF.
 • Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals.

Mòdul: MASTER CLASS I CONFERÈNCIES

ECTS: 1

Durada: 15 h.

Contingut:

 • Estratègies i transformació (Xavier Ybargüengoitia).
 • Noves formes de distribució (Alícia Estrada).
 • Legal i Jurídic: permisos, llicències i obligacions (Assessors Rius&Rius).

Mòdul: VITICULTURA

ECTS: 2,5

Durada: 25 h.

Contingut:

10.1. Introducció.

 • Història de la vinya i extensió actual del cultiu a nivell superfície mundial.
 • Models actuals de viticultura.
 • Classificació sistemàtica de les vitàcies.
 • Característiques de les principals varietats portaempelts.

10.2. Edafologia i climatologia vitícoles.

 • Paràmetres climàtics; Diagrames, classificacions climàtiques vitícoles.
 • Components el sòl: components orgànics i inorgànics.
 • Propietats físiques i químiques del sòl.

10.3. El cicle biològic de la vinya

 • Cicle vegetatiu. El plor, la brostada, creixement dels òrgans verds, creixement de la baia, agostament.
 • Cicle reproductor. La floració i quallat. El verol i formació de la llavor. Maduració fenòlica i aromàtica. Determinació de la data de verema.

10.4. Plantació d’una vinya.

 • Estudis previs a la plantació.
 • Disseny i traçat de la plantació: densitat i marc de plantació. Sistemes de Plantació.
 • Sistemes de conducció: sistemes verticals i horitzontals. Materials per implantar l'emparrat.

10.5. Pràctiques vitícoles.

 • Poda en verd. Objectius i formes de realització.
 • La poda d'hivern. Poda de formació i de producció. Tipus de poda: curta, llarga i mixta.
 • Fertilització del vinyer. Macro i micronutrients. Necessitats d'elements minerals.
 • El Reg a la vinya. Necessitats hídriques. Mètodes de reg.

10.6. Protecció sanitària.

 • Plagues i malalties.
 • Viticultura convencional.
 • Viticultura de protecció Integrada.
 • Viticultura Ecològica.
 • Viticultura Biodinàmica.

Mòdul: ENOLOGIA

ECTS: 3

Durada: 29 h.

Contingut:

11.1. La verema: criteris de qualitat.

 • Composició del raïm, controls de maduresa. Sistemes de verema i transport del raïm.
 • Recepció i tractament de la verema, principals transformacions prefermentatives en elaboració de blancs i negres. La previsió d’ingressos i despeses.

11.2. Composició química del vi, principals paràmetres i rangs habituals en mostos i vins. Additius i coadjuvants emprats en enologia.

 • Determinacions claus en la caracterització del vi y paràmetres de qualitat.
 • Els conservants emprats en enologia: el diòxid de sofre, àcid sòrbic, àcid ascòrbic.
 • Principals coadjuvants: additius de clarificació i d’estabilització fisicoquímica i microbiològica.

11.3. La microbiologia del vi: fermentació alcohòlica i malolàctica.

 • La fermentació alcohòlica. Microorganismes implicats i metabolòmica del procés.
 • La fermentació malolàctica. Descripció el procés i principals bacteris implicats.

11.4. Elaboració de vins blancs i rosats. Procés tradicional i noves tendències.

 • L’obtenció del most i la seva clarificació.
 • Paràmetres crítics en la fermentació i diferents metodologies emprades.
 • Limpidesa del vi: estabilització proteica i tartàrica.

11.5. Elaboració de vins negres.

 • Els vins joves i els vins de maceració carbònica.
 • La maceració com a estratègia de extracció de color i polifenols als vins de criança.
 • Els compostos fenòlics en relació amb les sensacions organolèptiques.
 • Tècniques prefermentatives i aspectes principals relatius al procés d’elaboració.

11.6. Envelliment i criança dels vins negres.

 • El roure. Origen botànic i geogràfic.
 • La bóta i els elements que intervenen en la cessió de gustos i aromes.
 • Estratègies d’envelliment segons el perfil sensorial dels vins.
 • Alternatives tecnològiques.

11.7. Vinificacions especials.

 • Els vins dolços naturals. Els vins rancis.
 • Els vins generosos.
 • Els vins botrytitzats. Els vins de gel.

11.8. Elaboració de vins escumosos: procés d’elaboració. Mètode tradicional: trets diferencials en el vi base, segona fermentació, criança, aclarida i degorjament.

 • Principals metodologies d’elaboració de vins escumosos.
 • Elaboració d’escumosos pel mètode tradicional: el cava, trets característics en comparació amb el champagne.
 • La cinètica de la segona fermentació i els factors que afecten.
 • La criança i clarificació en el mètode tradicional. Expedició: degorjament, tipologies de vins i conservació.

11.9. Gestió fiscal.

 • Procediments tributaris d’aplicació al sector.
 • Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris.
 • Impostos: Societats, IVA, IRPF.
 • Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals.

Mòdul: ANÀLISI SENSORIAL

ECTS: 3

Durada: 27,5 h.

Contingut:

12.1. Mecànica del tast, aspectes principals.

 • Els sentits emprats en el tast.
 • Condicionants en l’anàlisi sensorial.
 • La seqüencia d’una degustació.

12.2. Fisiologia dels sentits i la seva interconnexió.

 • La vista, l’olfacte i el gust.
 • Interacció entre els sentits.

12.3. Principals aromes i la seva potenciació, en funció del tipus de vins. Identificació i localització en vins.

 • Principals aromes que es troben en vins blancs i la seva evolució durant l’envelliment.
 • Principals aromes que es troben en vins rosats i la seva evolució durant l’envelliment.
 • Principals aromes que es troben en vins negres i la seva evolució durant la criança i l’envelliment.

12.4. Principals defectes i el seu origen.

 • Defectes d’origen del raïm malmès.
 • Defectes microbiològics.
 • Les contaminacions per envàs.

12.5. Subjectivitat en la degustació; importància de la memòria i de la referència.

 • Minimització de la subjectivitat.
 • Utilització de test de discriminació: tast triangular, tast per parelles.

12.6. Descripció de vins; fitxes de tast descriptives i l’anàlisi descriptiu quantitatiu.

12.7. El tast escrit, oral i comercial.

 • Utilització de fitxes en el tast de vins blancs, rosats, negres i escumosos de diferents varietats i orígens.

12.8. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles espanyoles.

Mòdul: CULTURA VITIVINÍCOLA

ECTS: 3

Durada: 28,5 h.

Contingut:

13.1. El vi al llarg de la història.

 • Origen del vi en la història humana.
 • Aspectes socials del vi.

13.2. El vi com a aliment.

 • Metabolisme del alcohol en el cos humà.
 • Vi i salut.
 • La paradoxa francesa. Efectes del consum moderat vi.

13.3. Principals regions vitivinícoles del món: tendències.

 • Principals tipologies de vins.
 • Els majors productors: Espanya, França, Itàlia. Característiques generals de cada país. Reptes d’exportació.
 • El nou mon i la seva acció exportadora: Sud Amèrica, Austràlia, Sudàfrica.

13.4. Els sommeliers en el sector vitivinícola.

 • Formadors d’opinió, comunicadors.
 • Integració dels sommeliers dins el sector.
 • El servei dels vins: Temperatura, copes, ampolles, utillatge.
 • La decantació dels vins.
 • Gestió, conservació i evolució dels vins al celler.

13.5. Maridatges: gastronomia i vi.

 • Criteris per a la combinació: afinitat i contrast.
 • Semàntica del maridatge.
 • El maridatge molecular.

13.6. La comunicació en el sector vitivinícola, un repte del segle XXI.

 • Què hi ha darrera d’una ampolla?
 • Anàlisi de les tipologies de comunicació.
 • L’enoturisme. Anàlisi de diferents projectes, alternatives.

13.7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles mundials.

Mòdul: CERTIFICACIONS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

ECTS: 0,5

Durada: 4,5 h.

Contingut:

14.1. Qualitat de producte.

 • Sistemes de certificació del Consorci d’Inspecció i Control per al compliment del plec de condiciones de les Denominacions d’Orígen Protegides.
 • Desenvolupament i anàlisi de casos pràctics.

14.2. Qualitat en la gestió.

 • ISO 9001:2015. Nou enfocament en la gestió de processos, basada en l’avaluació del risc i els resultats.
 • Anàlisi de les millores de la versió 9001:2015 respecte a antigues versions de la norma

14.3. Seguretat alimentària en Celler.

 • Pre-requisits per a l’anàlisi i control de punts crítics en un Celler (HACCP).
 • Sistemes de gestió de la Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC, IFS,GLOBAL GAP, EURENGAP I FSCC 22000.

Mòdul: VISITES

ECTS: 3

Durada: 30 h.

Contingut:

 • Pendent de concretar dates i cellers.

Mòdul: TUTORIES

ECTS: 0,5

Durada: 9 h.

Contingut:

 • Seguiment del procès d'aprenentatge de l'estudiant.

Mòdul: ENOTURISME

Durada: 5,5 h.

Contingut:

14.1. L’enoturisme. Com fer-ho?

 • Disseny del producte enoturístic.
 • Anàlisi pràctica d’experiències enoturístiques: Califòrnia, Catalunya, Burdeus, Xina.
 • Comercialització i màrqueting dels projectes enoturístics