Altres webs

Notícia

Un postgrau d’altíssim nivell per a l’excel•lència del sector vitivinícola

26 de juliol de 2017

 

The Wine Business School (WineBS), amb l’objectiu de facilitar una formació continuada de primer nivell, ofereix un Postgrau interuniversitari en gestió d'empreses vitivinícoles, en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya (UVic). El sector vitivinícola demanda, cada vegada més, personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüi al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

Per tant, aquests estudis pretenen professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des d’una doble vessant: la gestió i la viticultura. En aquest sentit es tractaran matèries compreses en blocs tan importants com el context sectorial i l’entorn competitiu en transició, el màrqueting digital, internacional i la comercialització, la direcció d’equips i habilitats directives, la gestió d’aprovisionaments, logística i distribució, la gestió financera, la viticultura, l’enologia, l’anàlisi sensorial, la cultura vitivinícola i els certificats i seguretat alimentària.

Aquest postgrau interuniversitari de gestió d’empreses vitivinícoles va adreçat a professionals del sector vitivinícola que vulguin potenciar les seves habilitats directives, incorporant eines i tècniques que facin més eficient la seva tasca, rol i responsabilitat com a comandaments o responsables.

Com a sortides professionals, aquests estudis poden ajudar a optar a places de direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores, departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Aquest postgrau es durà a terme els divendres a la tarda i els dissabtes al matí, i començarà el dia 20 d’octubre.

No esperis més i fes la teva inscripció: aposta per l’excel·lència per liderar el futur.