Altres webs

Notícia

En quin punt es troba sector del vi al món i a Espanya?

10 de juliol de 2019

 

El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), eina del sector vitivinícola espanyol per conèixer els mercats, l’estructura econòmica i als consumidors, va commemorar el seu 10è aniversari amb un informe estadístic sobre l’evolució del vi al món i a Espanya al llarg de la darrera dècada.

 

Aquest dossier destaca les claus d’aquesta evolució durant els últims anys i n'extreu conclusions globals de com el sector vitivinícola espanyol ha progressat en aquest període i, fins i tot, s’anticipen determinades circumstàncies que es poden manifestar a curt i llarg termini.

 

A continuació, comentem algunes de les dades que l’informe va publicar.

 

10 dades del sector del vi, segons l’anàlisi de l’OeMv

1- Espanya ha superat grans transformacions amb motiu del canvi de l’OCM europea i la consegüent disminució de les destil·lacions, el descens del consum nacional i els canvis als canals de distribució.

2- Des del 2008, el sector del vi a Espanya ha aconseguit aturar la caiguda del consum i ha canviat la forma de distribuir-lo, més encaminat a la distribució minorista i noves formes de venda directa.

3- La destil·lació ha desaparegut com a mesura reguladora del mercat i l’alcohol s’ha convertit en un producte comercial més que busca les seves pròpies vies de comercialització.

4- Encara que hi ha una menor demanda nacional de vi i el nombre de vinyes és menor, les produccions no només no han disminuït, sinó que han registrat collites rècord, que han afavorit la internacionalització.

5- Espanya s’ha consolidat com un dels majors exportadors del món. Les marques, els envasats i els nous destins estableixen una evolució progressiva del sector cap a l’exterior que fa preveure un futur prometedor.

6- Les exportacions espanyoles de vi van tancar l’any 2018 amb una facturació rècord: un creixement del 2% en valor, fins als 2.912,7 milions d’euros.

7- Les llars espanyoles van augmentar en més de 40 milions d'euros la seva inversió en vi entre gener i novembre de 2018. El preu mitjà del vi pujar un 8%, fins als 2,73 €/litre.

8- El consum del vi s’ha traslladat als països no productors. Les noves formes de consum, nous sabors i noves imatges, i la predilecció cada vegada més estesa pels vins tradicionals pel que representen, ha fet créixer el consum on abans no es bevia.

9- Espanya, com a líder mundial del sector, està obligada a seguir de ben a prop les transformacions dels mercats, conèixer cada vegada més i millor els diferents consumidors, i explorar tots els mercats possibles.

10- Els vins tranquils envasats, els espumosos, els vins de licor, d’agulla i en bag in box van créixer un 0,4 en valor i van perdre un 10% en volum.

Aquí pots trobar l'informe de l’OeMv complet.

Accessibilitat