Altres webs

Missió i Visió

Missió^

The Wine Business School (WineBS) neix amb la finalitat de contribuir a la competitivitat global del sector vitivinícola mitjançant una formació especialitzada i transversal d'alt nivell, avançada i innovadora en l'àrea de la gestió empresarial, i altres àmbits vinculats al sector, que permeti a les empreses, organitzacions i professionals d'aquest sector avançar de forma oberta i progressiva en la consecució dels seus reptes, amb visió de futur i vocació internacional.

La WineBS ha de respondre a aquest objectiu, vetllant pel creixement sistemàtic de la professionalització del sector i posant al seu abast tot el coneixement i experiència possible, amb visió integral i integradora de tots els seus agents com a protagonistes actius i reals de la millora contínua i en benefici del seu creixement socioeconòmic i de la societat en general.

Visió^

La WineBS s’ha projectat amb el repte de ser un centre de formació de referència mundial per als professionals del sector, principalment en les àrees de gestió i direcció, i en la generació i transferència de coneixement, gràcies a la seva vinculació amb tot el teixit empresarial relacionat i relacionable amb ell mateix.

Ha d'arribar a convertir-se en un agent de capacitació, desenvolupament econòmic i centre de coneixement d’allò vinculat amb el sector vitivinícola, ja que compta amb la implicació del teixit empresarial que el sustenta i inclou el coneixement real de les necessitats de capacitació dels seus professionals, i un entorn de potencialitats i stakeholders que li donen un caràcter diferencial, exclusiu i d'interès.

WineBS integra i aglutina els organismes públics, empreses, associacions, DO, i altres actors del sector vitivinícola per afrontar futurs reptes des d'una posició proactiva i col·laborativa.

Per tal de desenvolupar correctament la seva activitat, WineBS també contempla aliances per a la col·laboració acadèmica amb tots els centres, escoles de negocis, universitats i institucions que puguin aportar coneixement i experiència per al desenvolupament de la seva missió, sense cap tipus de discriminació, preferència o prioritat.

L'abast de WineBS es considera tant des de la projecció local com des de la més global. Es prioritza, en els seus primers anys d'activitat, la cobertura real de les necessitats més pròximes, i per un avanç progressiu i permanent, a tots els potencials destinataris.