Altres webs

6a Edició Postgrau interuniversitari en Gestió d'empreses vitivinícoles

Informació general^

El sector vitivinícola cada vegada més, demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüin al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

Objectius:
Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des de una doble vessant: la gestió i la viticultura.

Adreçat a:
- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.
- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.
- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Dates:
del 15/10/2021 al 31/10/2022

Horari:
Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.
Les classe presencials finalitzen a finals de juny de 2022.

Ubicació:
Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.

Impartició:
Presencial

Durada:
30 ECTS

Preu:
2930€

Descarrega’t el PDF amb tota la informació del Postgrau.

Pla d'estudis^

Mòdul: Disseny i planificació estratègica
ECTS:3
Durada:22 h.

Contingut:

1. Context sectorial i entorn competitiu en transició
Economia vitivinícola
Els mercats agraris
Anàlisi del sector agrari
El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya
Marc institucional pel sector vitivinícola
Entorn de la UE
Model vitivinícola europeu
La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis
La Agenda 2000
Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola)
La PAC i la ampliació de la UE
Entorn internacional
Mercats mundials : comerç interior i exterior
Mecanismes de regulació de mercats
Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.
Entorn legal
Legislació internacional, comunitària i estatal
Dret vitivinícola : la nova llei del vi
Fiscalitat d’empreses vitivinícoles
Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen
Seguretat i qualitat alimentària: certificacions

2. Estratègia i creixement empresarial
L’empresa en el context del sistema econòmic
Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern
Formulació de l’estratègia
Models organitzatius
Adequació organitzativa
Implantació de l’estratègia
Control i seguiment de l’estratègia

 

Mòdul: Màrqueting i comercialització. Joc de Simulació
ECTS:2
Durada:36 h.

Contingut:

1. Màrqueting. Claus de l’èxit i referents
Orientació de les empreses
Claus de l’èxit i errades més comuns
On juguem.
Perquè venc o no
Models referents. Les 15 Ps.

2. Model de negoci
Referents a mida
Estratègies empreses vitivinícoles
Plans de màrqueting més adients
Formulació estratègica: valor – segmentació –posicionament
Casos pràctics

3. Propostes de valor i pricing
Què presentem al mercat
Què valoren els consumidors
Què valoren els distribuïdors
Consells en aplicació i decisions de prez

4. Comunicació, impulsió i distribució
Plans de Comunicació eficaços
Estructura de plans de comunicació a curt o llarg termini
Casos pràctics
Publicitat i relacions públiques
Imatge i branding
Altres models de comunicació
Models de distribució.

5. Postvenda, promocions i relacions
Relacions amb clients
Fidelització
Promocions de vendes
Influència

6. Consells útils
Volem fer diners o fer vi?
Casos de treball
Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses
Plans de màrqueting: nous mercats
Oportunitats i networking
Influència

7. Joc de simulació
Investigació de mercats
Creació de marques
Creació de proposta de valor i missatges
Treball en equip
Medis de comunicació
Joc de Simulació: Fem un Tastavins?


Mòdul: Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital
ECTS:1,5
Durada:27 h.

Contingut:

1. Disseny d’una estratègia d’internacionalització pel sector de vins i caves
Segmentació adequada del mercat
Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional
Posicionament en preu en funció dels costos operatius
Exemples reals

2. Optimització dels recursos de trade màrqueting a nivell internacional
Prospecció dels actors claus en la Distribució
Selecció dels canals de retail
Aprendre eines de negociació pel canal retail export
Casos pràctics

3. Introducció al Marketing Digital
Desmentim mites. Res és fàcil. I menys el marketing digital
Diferències principals amb el marketing tradicional: el ROI els canals

4. L'estratègia DIGITAL
Així, què vull fer a internet?
La Ultra-Segmentació: la base de tot plegat
L’embut de conversió i El mundo al revés: “l’embut capgirat”: cal prendre-s’ho amb Calma.
L’iceberg d’internet: els CMS’s + Responsive Design, o com es veu la meva botiga en dispositus mòbils
Plugins varis que fan gairebé massatges! Des dels més enfocats al CRO fins als complementàris per a la correcta gestió del meu ecommerce: Transport, sistemes de pagament, seguretat...

5. I un cop ja sé què he de fer... com ho faig perquè em trobin?
Què he de fer per què google ens trobi i surti jo el primer? SEO local i SEO bàsic
I tot depèn de google?.... A la xarxa cada dia hi ha més opcions per a donar-se a conèixer. Altres formes de generar trànsit
Emailmarketing
SEM
Marketing de continguts
Xarxes Socials B2C, principalment Facebook
Publicitat segmentada
El marketing de continguts de qualitat.

6. Introducció a l'analítica WEB. Els KPI’s
 

Mòdul: Direcció d'equips i habilitats directives
ECTS:3
Durada:23 h.

Contingut:

1. Direcció de persones i d´equips
Aprofundir en les claus de l’èxit
Mapa de competitivitat
Rols i tasques del comandament
Conèixer més a les persones
Innovem en la gestió

2. Desenvolupament de competències
Saber transmetre millor
Saber dir les coses. Assertivitat
Saber donar ordres
Saber persuadir amb eficàcia
Saber rebre i emetre crítiques

3. Lideratge en temps de transformació
El comportament de les persones dins de les organitzacions
Treball en equip
Liderar en temps de canvi
Gestió del temps

4. Lideratge en temps de transformació
El comportament de les persones dins de les organitzacions
Treball en equip
Liderar en temps de canvi
Gestió del temps

5. El líder eficaç
Estils de lideratge
Factors decisius per a assolir objectius
Competències de coaching
Enfortiment del feedback

6. Gestió de situacions conflictives
Resolució de conflictes
Gestió de crisi corporativa
Negociacions complexes


Mòdul:Gestió d'aprovisionaments, logística i distribució
ECTS:2
Durada:18 h.

Contingut:

1. Aprovisionament
Organització de l´aprovisionament dins l'empresa
Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...)
Diferents tipus d’aprovisionament
MRP
Principals components d´una bodega i característiques d'aprovisionament de cadascuna
Avaluació de proveïdors
KPIs bàsics d´aprovisionament

2. Aprovisionament
Control de recepcions
Organtizació interna
Control d’expedicions
Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...)
Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors,...
Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128
RFID
Sistemes de Piking per veu, pick to voice,...
SGA i exemples
KPIs bàsics de magatzem

3. Distribució:
Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final)
Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport
Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500)
Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors
Mètodes de trincatge de carrega ( bosses de aire,...)
Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio)
KPIs bàsics de distribució


Mòdul: Gestió financera
ECTS:3
Durada:27 h.

Contingut:

1 Gestió econòmic-financera i sistemes d’informació per a la direcció
La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.
Introducció a la comptabilitat
Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació
Gestió pressupostària i tresoreria
La previsió d’ingressos i despeses
La confecció del pressupost i el pla de tresoreria
El control pressupostari
Fonts de finançament
Negociació bancària
La gestió dels excedents de tresoreria
Avaluació de les alternatives d’inversió
Analítica de costos
Determinació del  cost de productes i serveis
El control i la reducció de costos

2 Gestió fiscal
Procediments tributaris d’aplicació al sector
Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris
Impostos: Societats, IVA, IRPF
Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals


Mòdul: Viticultura
ECTS:2,5
Durada:24,5 h.

Contingut:
1. Introducció.
Història de la vinya i extensió actual del cultiu a nivell superfície mundial.
Models actuals de viticultura.
Classificació sistemàtica de les vitàcies
Característiques de les principals varietats portaempelts.

2. Edafologia y climatologia vitícoles
Paràmetres climàtics; Diagrames, classificacions climàtiques vitícoles
Components el sòl: components orgànics i inorgànics
Propietats físiques i químiques del sòl.

3.  El cicle biològic de la vinya
Cicle vegetatiu.  El plor, la brostada, creixement dels òrgans verds, creixement de la baia, agostament.
Cicle reproductor. La floració i quallat. El verol i formació de la llavor. Maduració fenòlica i aromàtica. Determinació de la data de verema.

4. Plantació d’una vinya
Estudis previs a la plantació
Disseny i traçat de la plantació: densitat i marc de plantació. Sistemes de Plantació
Sistemes de conducció: sistemes verticals i horitzontals. Materials per implantar l'emparrat
Pràctiques vitícoles

5. Protecció sanitària
Plagues i malalties
Viticultura convencional
Viticultura de protecció Integrada,
Viticultura ecològica
Viticultura biodinàmica


Mòdul: Enologia
ECTS:3
Durada:29,5 h.

Contingut:
1. La verema, criteris de qualitat. La maduresa industrial i maduresa fenòlica, mesura de la sanitat.
Composició del raïm, controls de maduresa. Sistemes de verema i transport del raïm.
Recepció i tractament de la verema, principals transformacions prefermentatives en elaboració de blancs i negres.

2. Composició química del vi, principals paràmetres i rangs habituals en mostos i vins. Additius i coadjuvants emprats en enologia.
Determinacions claus en la caracterització del vi y paràmetres de qualitat.
Els conservants emprats en enologia: el diòxid de sofre, àcid sòrbic, àcid ascòrbic.
Principals coadjuvants: additius de clarificació i d’estabilització fisicoquímica i microbiològica.

3. La microbiologia del vi: fermentació alcohòlica i malolàctica.
La fermentació alcohòlica. Microorganismes implicats i metabolòmica del procés.
La fermentació malolàctica. Descripció el procés i principals bacteris implicats.

4. Elaboració de vins blancs i rosats. Procés tradicional i noves tendències.
L’obtenció del most i la seva clarificació
Paràmetres crítics en la fermentació i diferents metodologies emprades.
Limpidesa del vi: estabilització proteica i tartàrica.

5. Elaboració de vins negres.
Els vins joves i els vins de maceració carbònica.
La maceració com a estratègia de extracció de color i polifenols als vins de criança.
Els compostos fenòlics en relació amb les sensacions organolèptiques.
Tècniques prefermentatives i  aspectes principals relatius al procés d’elaboració.

6. Envelliment i criança dels vins negres
El roure. Origen botànic i geogràfic.
La bóta i els elements que intervenen en la cessió de gustos i aromes.
Estratègies d’envelliment segons el perfil sensorial dels vins.
Alternatives tecnològiques

7. Vinificacions especials
Els vins dolços naturals. Els vins rancis
Els vins generosos.
Els vins botrytitzats. Els vins de gel.

8. Elaboració de vins escumosos: procés d’elaboració. Mètode tradicional: trets diferencials en el vi base, segona fermentació, criança, aclarida i degorjament.
Principals metodologies d’elaboració de vins escumosos.
Elaboració d’escumosos pel mètode tradicional: el cava, trets característics en comparació amb el champagne.
La cinètica de la segona fermentació i els factors que afecten.
La criança i clarificació en el mètode tradicional. Expedició: degorjament, tipologies de vins i conservació.

 

Mòdul: Anàlisi sensorial
ECTS:3
Durada:28,5 h.

Contingut:
1. Mecànica del tast, aspectes principals.
Els sentits emprats en el tast
Condicionants en l’anàlisi sensorial
La seqüencia d’una degustació

2. Fisiologia dels sentits i la seva interconnexió.
La vista, l’olfacte i el gust
Interacció entre els sentits

3. Principals aromes i la seva potenciació, en funció del tipus de vins. Identificació i localització en vins.
Principals aromes que es troben en vins blancs i la seva evolució durant l’envelliment.
Principals aromes que es troben en vins rosats i la seva evolució durant l’envelliment.
Principals aromes que es troben en vins negres i la seva evolució durant la criança i l’envelliment.

4. Principals defectes i el seu origen.
Defectes d’origen del raïm malmès
Defectes microbiològics.
Les contaminacions per envàs.

5. Subjectivitat en la degustació; importància de la memòria i de la referència.
Minimització de la subjectivitat.
Utilització de test de discriminació: tast triangular, tast per parelles.

6. Descripció de vins; fitxes de tast descriptives i l’anàlisi descriptiu quantitatiu.
El tast escrit, oral i comercial.
Utilització de fitxes en el tast de vins blancs, rosats, negres i escumosos de diferents varietats i orígens.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles espanyoles


Mòdul: Cultura vitivinícola
ECTS:3
Durada:28,5 h.

Contingut:
1. El vi al llarg de la història.
Origen del vi en la història humana
Aspectes socials del vi.

2. El vi com a aliment.
Metabolisme del alcohol en el cos humà
Vi i salut.
La paradoxa francesa. Efectes del consum moderat vi.

3. Principals regions vitivinícoles del món: tendències.
Principals tipologies de vins.
Els majors productors: Espanya, França, Itàlia. Característiques generals de cada país. Reptes d’exportació.
El nou mon i la seva acció exportadora: Sud Amèrica, Austràlia, Sudàfrica.

4. Els sommeliers en el sector vitivinícola.
Formadors d’opinió, comunicadors.
Integració dels sommeliers dins el sector.
El servei dels vins: Temperatura, copes, ampolles, utillatge.
La decantació dels vins.
Gestió, conservació i evolució dels vins al celler.

5. Maridatges: gastronomia i vi.
Criteris per a la combinació: afinitat i contrast.
Semàntica del maridatge.
El maridatge molecular.

6. La comunicació en el sector vitivinícola, un repte del segle XXI
Qué hi ha darrera d’una ampolla?
Anàlisi de les tipologies de comunicació
L’enoturisme. Anàlisi de diferents projectes, alternatives.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles mundials.

 

Mòdul: Certificacions i seguretat alimentària
ECTS:1
Durada:10 h.

Contingut:
1. Qualitat de producte
Sistemes de certificació del Consorci d’Inspecció i Control per al compliment del plec de condiciones de les Denominacions d’Orígen Protegides
Desenvolupament i anàlisi de casos pràctics.

2. Qualitat en la gestió
ISO 9001:2015. Nou enfocament en la gestió de processos, basada en l’avaluació del risc i els resultats.
Anàlisi de les millores de la versió 9001:2015 respecte a antigues versions de la norma

3. Seguretat alimentària en Celler.
Pre-requisits per a l’anàlisi i control de punts crítics en un Celler (HACCP)
Sistemes de gestió de la Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC, IFS,GLOBAL GAP, EURENGAP I FSCC 22000

 

Mòdul: Tutoria
ECTS:3
Durada:9 h.


Mòdul: Pràctiques (sortides de camp)
Durada:30 h.

Professorat^

Direcció:

 • Olga Busto Busto
 • Xavier Fumanal Cuadrat

Coordinació acadèmica:

 • Pedro Cabanillas Amboades

Docents:

 • Joan Miquel Canals Bosch
 • Fernando Zamora Marin
 • M. Assumpta Mateos Fernández
 • Nicolas André Louis Rozes
 • Albert Mas Barón
 • Pedro Cabanillas Amboades
 • Christophe Marquet
 • Antonio Giuliodori
 • Judith Gran Serrano
 • Xavier Fumanal Cuadrat
 • Jordi Rojas Donada
 • Antoni Viladomat Vers
 • Montserrat Mestres Solé
 • Josep Albertí Pradera
 • Xavier Ybargüengoitia Millet
 • Enric Bartra Sebastian
 • Sergi Colet Villar
 • Manuel Colmenero Larriba
 • Lluís Tolosa Planet
 • Anna Vicens Rubiola
 • Alicia Estrada Alonso

Sortides Professionals^

Direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions de d'Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.

Accessibilitat