Altres webs

Postgrau interuniversitari en Gestió d'empreses vitivinícoles

Informació general^

El sector vitivinícola cada vegada més, demanda personal qualificat per gestionar adequadament les seves empreses, enfrontades a un entorn altament competitiu i una economia globalitzada. El gran nombre de productes de qualitat i prestigi, així com les diferents denominacions d'origen amb les que comptem a Catalunya, ens avalen per aconseguir que l'èxit d'aquests productes s'adeqüin al seu potencial. Aquest programa pretén donar resposta a aquesta necessitat, tant pel que fa a la gestió de l'empresa vitivinícola com al coneixement del producte que vertebra aquestes empreses.

OBJECTIUS:

Professionalitzar el sector vitivinícola, oferint una formació eminentment pràctica i centrada en la millora de la gestió empresarial: internacionalització, recerca de nous mercats i innovació, tot això des de una doble vessant: la gestió i la viticultura.

ADREÇAT A:

- Titulats universitaris i professionals amb experiència en el sector vitivinícola que vulguin aprofundir els seus coneixements i potenciar les seves habilitats directives.

- Titulats universitaris i professionals amb potencial per accedir a posicions directives a curt termini.

- Persones emprenedores que volen preparar-se per incorporar-se professionalment al sector vitivinícola.

Dates:

del 20/10/2017 al 31/10/2018

 

Horari:

Divendres de 16 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h.

 

Ubicació:

Seu de la Wine Business School Vilafranca del Penedès C. Amàlia Soler, 29. 08720-Vilafranca del Penedès.

 

Impartició:

Presencial

 

Durada:

30 ECTS

 

Preu:

2500 €

 

Descarrega’t el PDF.

Per a més informació visita el següent enllaç.

Pla d'estudis^

 

Mòdul: Disseny i planificació estratègica

ECTS:3

Durada:22 h.

Contingut:

1.    Context sectorial i entorn competitiu en transició

Economia vitivinícola

Els mercats agraris

Anàlisi del sector agrari

El sector vitivinícola a Catalunya i Espanya

Marc institucional pel sector vitivinícola

Entorn de la UE

Model vitivinícola europeu

La Política Agrícola Comú (PAC) – Antecedents , Objectius i principis

La Agenda 2000

Instruments financers : el FEOGA (Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola)

La PAC i la ampliació de la UE

Entorn internacional

Mercats mundials : comerç interior i exterior

Mecanismes de regulació de mercats

Principals zones de producció : Europa , Amèrica , Oceania , Àsia i Nord Amèrica.

Entorn legal

Legislació internacional, comunitària i estatal

Dret vitivinícola : la nova llei del vi

Fiscalitat d’empreses vitivinícoles

Propietat industrial: Patents, marques, Denominacions d’Origen

Seguretat i qualitat alimentària: certificacions

2.    Estratègia i creixement empresarial

 

L’empresa en el context del sistema econòmic

Anàlisis estratègic: estructura competitiva i anàlisi intern

Formulació de l’estratègia

Models organitzatius

Adequació organitzativa

Implantació de l’estratègia

Control i seguiment de l’estratègia

 

Mòdul: Màrqueting i comercialització. Joc de Simulació

ECTS:2

Durada:36 h.

Contingut:

1.    Màrqueting. Claus de l’èxit i referents

 

Orientació de les empreses

Claus de l’èxit i errades més comuns

On juguem.

Perquè venc o no

Models referents. Les 15 Ps.

2.    Model de negoci

 

Referents a mida

Estratègies empreses vitivinícoles

Plans de màrqueting més adients

Formulació estratègica: valor – segmentació –posicionament

Casos pràctics

 

3.    Propostes de valor i pricing

 

Què presentem al mercat

Què valoren els consumidors

Què valoren els distribuïdors

Consells en aplicació i decisions de prez

 

4.    Comunicació, impulsió i distribució

 

Plans de Comunicació eficaços

Estructura de plans de comunicació a curt o llarg termini

Casos pràctics

Publicitat i relacions públiques

Imatge i branding

Altres models de comunicació

Models de distribució.

5.    Postvenda, promocions i relacions

 

Relacions amb clients

Fidelització

Promocions de vendes

Influència

6.    Consells útils

 

Volem fer diners o fer vi?

Casos de treball

Plans de màrqueting: grans empreses, petites empreses

Plans de màrqueting: nous mercats

Oportunitats i networking

Influència

7.    Joc de simulació

 

Investigació de mercats

Creació de marques

Creació de proposta de valor i missatges

Treball en equip

Medis de comunicació

Joc de Simulació: Fem un Tastavins?

 

Mòdul: Màrqueting internacional, branding i màrqueting digital

ECTS:1,5

Durada:27 h.

Contingut:

1. Disseny d’una estratègia d’internacionalització pel sector de vins i caves

 

Segmentació adequada del mercat

Definir estratègia de desenvolupament de negoci a nivell internacional

Posicionament en preu en funció dels costos operatius

Exemples reals

2. Optimització dels recursos de trade màrqueting a nivell internacional

 

Prospecció dels actors claus en la Distribució

Selecció dels canals de retail

Aprendre eines de negociació pel canal retail export

Casos pràctics

3. Introducció al Marketing Digital

 

Desmentim mites. Res és fàcil. I menys el marketing digital

Diferències principals amb el marketing tradicional: el ROI els canals

4. L'estratègia DIGITAL

 

Així, què vull fer a internet?

La Ultra-Segmentació: la base de tot plegat

L’embut de conversió i El mundo al revés: “l’embut capgirat”: cal prendre-s’ho amb Calma.

L’iceberg d’internet: els CMS’s + Responsive Design, o com es veu la meva botiga en dispositus mòbils

Plugins varis que fan gairebé massatges! Des dels més enfocats al CRO fins als complementàris per a la correcta gestió del meu ecommerce: Transport, sistemes de pagament, seguretat...

5. I un cop ja sé què he de fer... com ho faig perquè em trobin?

 

Què he de fer per què google ens trobi i surti jo el primer? SEO local i SEO bàsic

I tot depèn de google?.... A la xarxa cada dia hi ha més opcions per a donar-se a conèixer. Altres formes de generar trànsit

Emailmarketing

SEM

Marketing de continguts

Xarxes Socials B2C, principalment Facebook

Publicitat segmentada

El marketing de continguts de qualitat.

 6. Introducció a l'analítica WEB. Els KPI’s

 

Mòdul: Direcció d'equips i habilitats directives

ECTS:3

Durada:23 h.

Contingut:

1.    Direcció de persones i d´equips

 

Aprofundir en les claus de l’èxit

Mapa de competitivitat

Rols i tasques del comandament

Conèixer més a les persones

Innovem en la gestió

2.    Desenvolupament de competències

 

Saber transmetre millor

Saber dir les coses. Assertivitat

Saber donar ordres

Saber persuadir amb eficàcia

Saber rebre i emetre crítiques

3.     Lideratge en temps de transformació

 

El comportament de les persones dins de les organitzacions

Treball en equip

Liderar en temps de canvi

Gestió del temps

4.    Lideratge en temps de transformació

 

El comportament de les persones dins de les organitzacions

Treball en equip

Liderar en temps de canvi

Gestió del temps

5.    El líder eficaç

 

Estils de lideratge

Factors decisius per a assolir objectius

Competències de coaching

Enfortiment del feedback

6.    Gestió de situacions conflictives

 

Resolució de conflictes

Gestió de crisi corporativa

Negociacions complexes

 

Mòdul:Gestió d'aprovisionaments, logística i distribució

ECTS:2

Durada:18 h.

Contingut:

1. Aprovisionament

 

Organització de l´aprovisionament dins l'empresa

Principis bàsics d’aprovisionament (punt de comanda, lead time...)

Diferents tipus d’aprovisionament

MRP

Principals components d´una bodega i característiques d'aprovisionament de cadascuna

Avaluació de proveïdors

KPIs bàsics d´aprovisionament

2. Aprovisionament

 

Control de recepcions

Organtizació interna

Control d’expedicions

Diferents sistemes d’estanteries (dinàmiques, drive in...)

Maquinaria: trilaterals, preparadores, trans-elevadors,...

Etiquetatge: EAN13, DUM14, EAN 128

RFID

Sistemes de Piking per veu, pick to voice,...

SGA i exemples

KPIs bàsics de magatzem

3. Distribució:

 

Estils de distribució i avantatges i inconvenients (distribuïdor, client final)

Agencies externes (cotitzacions) i autonoms vs personal propi de transport

Exportació: documentacions (CMR, BL, DA500)

Visió d´incoterms i cotitzacions de contenidors

Mètodes de trincatge de carrega ( bosses de aire,...)

Sistemes de seguiment de flota de vehicles ( controls de temperatura, localitzacio)

KPIs bàsics de distribució

 

 Mòdul: Gestió financera

ECTS:3

Durada:27 h.

Contingut:

1 Gestió econòmic-financera i sistemes d’informació per a la direcció

 

La realitat empresarial i el seu entorn. Factors de canvi.

Introducció a la comptabilitat

Anàlisi de Balanços i comptes d’explotació

Gestió pressupostària i tresoreria

La previsió d’ingressos i despeses

La confecció del pressupost i el pla de tresoreria

El control pressupostari

Fonts de finançament

Negociació bancària

La gestió dels excedents de tresoreria

Avaluació de les alternatives d’inversió

Analítica de costos

Determinació del  cost de productes i serveis

El control i la reducció de costos

2 Gestió fiscal

 

Procediments tributaris d’aplicació al sector

Obligacions formals a nivell fiscal de les empreses i dels empresaris

Impostos: Societats, IVA, IRPF

Actuacions en casos d’inspeccions tributàries i fiscals

 

Mòdul: Viticultura

ECTS:2,5

Durada:24,5 h.

Contingut:

1. Introducció.

 

Història de la vinya i extensió actual del cultiu a nivell superfície mundial.

Models actuals de viticultura.

Classificació sistemàtica de les vitàcies

Característiques de les principals varietats portaempelts.

2. Edafologia y climatologia vitícoles

 

Paràmetres climàtics; Diagrames, classificacions climàtiques vitícoles

Components el sòl: components orgànics i inorgànics

Propietats físiques i químiques del sòl.

3.  El cicle biològic de la vinya

 

Cicle vegetatiu.  El plor, la brostada, creixement dels òrgans verds, creixement de la baia, agostament.

Cicle reproductor. La floració i quallat. El verol i formació de la llavor. Maduració fenòlica i aromàtica. Determinació de la data de verema.

4. Plantació d’una vinya

 

Estudis previs a la plantació

Disseny i traçat de la plantació: densitat i marc de plantació. Sistemes de Plantació

Sistemes de conducció: sistemes verticals i horitzontals. Materials per implantar l'emparrat

Pràctiques vitícoles

5. Protecció sanitària

 

Plagues i malalties

Viticultura convencional

Viticultura de protecció Integrada,

Viticultura ecològica

Viticultura biodinàmica

 

Mòdul: Enologia

ECTS:3

Durada:29,5 h.

Contingut:

1. La verema, criteris de qualitat. La maduresa industrial i maduresa fenòlica, mesura de la sanitat.

 

Composició del raïm, controls de maduresa. Sistemes de verema i transport del raïm.

Recepció i tractament de la verema, principals transformacions prefermentatives en elaboració de blancs i negres.

2. Composició química del vi, principals paràmetres i rangs habituals en mostos i vins. Additius i coadjuvants emprats en enologia.

 

Determinacions claus en la caracterització del vi y paràmetres de qualitat.

Els conservants emprats en enologia: el diòxid de sofre, àcid sòrbic, àcid ascòrbic.

Principals coadjuvants: additius de clarificació i d’estabilització fisicoquímica i microbiològica.

3. La microbiologia del vi: fermentació alcohòlica i malolàctica.

 

La fermentació alcohòlica. Microorganismes implicats i metabolòmica del procés.

La fermentació malolàctica. Descripció el procés i principals bacteris implicats.

4. Elaboració de vins blancs i rosats. Procés tradicional i noves tendències.

 

L’obtenció del most i la seva clarificació

Paràmetres crítics en la fermentació i diferents metodologies emprades.

Limpidesa del vi: estabilització proteica i tartàrica.

              

5. Elaboració de vins negres.

 

Els vins joves i els vins de maceració carbònica.

La maceració com a estratègia de extracció de color i polifenols als vins de criança.

Els compostos fenòlics en relació amb les sensacions organolèptiques.

Tècniques prefermentatives i  aspectes principals relatius al procés d’elaboració.

6. Envelliment i criança dels vins negres

 

El roure. Origen botànic i geogràfic.

La bóta i els elements que intervenen en la cessió de gustos i aromes.

Estratègies d’envelliment segons el perfil sensorial dels vins.

Alternatives tecnològiques

7. Vinificacions especials

 

Els vins dolços naturals. Els vins rancis

Els vins generosos.

Els vins botrytitzats. Els vins de gel.

8. Elaboració de vins escumosos: procés d’elaboració. Mètode tradicional: trets diferencials en el vi base, segona fermentació, criança, aclarida i degorjament.

 

Principals metodologies d’elaboració de vins escumosos.

Elaboració d’escumosos pel mètode tradicional: el cava, trets característics en comparació amb el champagne.

La cinètica de la segona fermentació i els factors que afecten.

La criança i clarificació en el mètode tradicional. Expedició: degorjament, tipologies de vins i conservació.

 

Mòdul: Anàlisi sensorial

ECTS:3

Durada:28,5 h.

Contingut:

1. Mecànica del tast, aspectes principals.

 

Els sentits emprats en el tast

Condicionants en l’anàlisi sensorial

La seqüencia d’una degustació

2. Fisiologia dels sentits i la seva interconnexió.

 

La vista, l’olfacte i el gust

Interacció entre els sentits

3. Principals aromes i la seva potenciació, en funció del tipus de vins. Identificació i localització en vins.

 

Principals aromes que es troben en vins blancs i la seva evolució durant l’envelliment.

Principals aromes que es troben en vins rosats i la seva evolució durant l’envelliment.

Principals aromes que es troben en vins negres i la seva evolució durant la criança i l’envelliment.

4. Principals defectes i el seu origen.

 

Defectes d’origen del raïm malmès

Defectes microbiològics.

Les contaminacions per envàs.

5. Subjectivitat en la degustació; importància de la memòria i de la referència.

 

Minimització de la subjectivitat.

Utilització de test de discriminació: tast triangular, tast per parelles.

6. Descripció de vins; fitxes de tast descriptives i l’anàlisi descriptiu quantitatiu.

 

El tast escrit, oral i comercial.

Utilització de fitxes en el tast de vins blancs, rosats, negres i escumosos de diferents varietats i orígens.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles espanyoles

 

 

Mòdul: Cultura vitivinícola

ECTS:3

Durada:28,5 h.

Contingut:

1. El vi al llarg de la història.

 

Origen del vi en la història humana

Aspectes socials del vi.

2. El vi com a aliment.

 

Metabolisme del alcohol en el cos humà

Vi i salut.

La paradoxa francesa. Efectes del consum moderat vi.

3. Principals regions vitivinícoles del món: tendències.

 

Principals tipologies de vins.

Els majors productors: Espanya, França, Itàlia. Característiques generals de cada país. Reptes d’exportació.

El nou mon i la seva acció exportadora: Sud Amèrica, Austràlia, Sudàfrica.

4. Els sommeliers en el sector vitivinícola.

 

Formadors d’opinió, comunicadors.

Integració dels sommeliers dins el sector.

El servei dels vins: Temperatura, copes, ampolles, utillatge.

La decantació dels vins.

Gestió, conservació i evolució dels vins al celler.

5. Maridatges: gastronomia i vi.

 

Criteris per a la combinació: afinitat i contrast.

Semàntica del maridatge.

El maridatge molecular.

6. La comunicació en el sector vitivinícola, un repte del segle XXI

 

Qué hi ha darrera d’una ampolla?

Anàlisi de les tipologies de comunicació

L’enoturisme. Anàlisi de diferents projectes, alternatives.

7. Tast i caracterització dels vins de les principals zones vitivinícoles mundials.

 

Mòdul: Certificacions i seguretat alimentària

ECTS:1

Durada:10 h.

Contingut:

1. Qualitat de producte

 

Sistemes de certificació del Consorci d’Inspecció i Control per al compliment del plec de condiciones de les Denominacions d’Orígen Protegides

Desenvolupament i anàlisi de casos pràctics.

2. Qualitat en la gestió

 

ISO 9001:2015. Nou enfocament en la gestió de processos, basada en l’avaluació del risc i els resultats.

Anàlisi de les millores de la versió 9001:2015 respecte a antigues versions de la norma

3. Seguretat alimentària en Celler.

 

Pre-requisits per a l’anàlisi i control de punts crítics en un Celler (HACCP)

Sistemes de gestió de la Seguretat alimentària: ISO 22000, BRC, IFS,GLOBAL GAP, EURENGAP I FSCC 22000

 

Mòdul: Tutoria

ECTS:3

Durada:9 h.

 

Mòdul: Pràctiques (sortides de camp)

Durada:30 h.

Professorat^

Direcció:

Olga Busto Busto

Xavier Fumanal Cuadrat

Coordinació acadèmica:

Pedro Cabanillas Amboades

Docents:

Montserrat Nadal Roquet-Jalmar

Joan Miquel Canals Bosch

Fernando Zamora Marin

M. Assumpta Mateos Fernández

Nicolas André Louis Rozes

Albert Mas Barón

Christophe Marquet

Antonio Giuliodori

Judith Gran Serrano

Xavier Fumanal Cuadrat

Jordi Rojas Donada

Antoni Viladomat Vers

Montserrat Mestres Solé

Josep Albertí Pradera

Xavier Ybargüengoitia Millet

Enric Bartra Sebastian

Ruth Troyano Puig

Sortides Professionals^

Direcció i gestió d'empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores Departaments financers, comercials, màrqueting, persones i operacions de d'Empreses del sector vitivinícoles, tant elaboradores, distribuïdores com comercialitzadores.