Altres webs

Avís Legal

1. Dades identificatives del titular del web
L'entitat titular de www.thewinebs.com és "Fundació The Wine School Foundation", amb domicili al carrer d'Amàlia Soler, 27, Vilafranca del Penedès (08720), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2879, amb NIF G66359357, i mail info@thewinebs.com (en endavant, "WBS").
 
2. Drets de propietat de la web

Els continguts d'aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.thewinebs.com són propietat de WBS, o bé s'han adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si s'escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini . Correspon a aquesta entitat, per tant, l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de WBS.
 
3. Contingut del web i enllaços (enllaços)
WBS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts d'aquesta web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc s'assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.thewinebs.com.
www.thewinebs.com assenyala l'existència de cookies a la seva pàgina web.
 
4. Intercanvi o difusió d'informació
WBS declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment WBS no es fa responsable de l'ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s'accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.
 
5. Actualització i modificació de la pàgina web
WBS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics
WBS no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'esmentada entitat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de WBS. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que es faciliti a través del web, quan la mateixa procedeixi de fonts alienes a la fundació.
 
7. Tractament de dades de l'usuari
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, WBS informa als seus usuaris que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de WBS. La finalitat d'aquest fitxer és administrar la relació de www.thewinebs.com amb aquells usuaris que facilitin dades personals a www.thewinebs.com mitjançant l'apartat de contacte, tant si es tracta d'usuaris que realitzen consultes puntuals (Necessita contactar amb nosaltres?) com aquells usuaris que es subscriuen a la newsletter de WBS (Interessat en els nostres cursos?). En el moment de l'alta, www.thewinebs.com precisa dels usuaris personals les següents dades: nom, cognom i correu electrònic.
WBS garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els usuaris no serà utilitzada amb propòsits comercials d'entitats alienes ni serà cedida a tercers. Els usuaris de WBS podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a l'adreça de correu electrònic info@thewinebs.com.
 
8. Seguretat

L'accés a les pàgines a través de les quals l'usuari de WBS consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels serveis que oferim es realitza a través de connexió segura.
 
9. Legislació i jurisdicció aplicables
A l'efecte de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, s'ha posat a disposició de l'usuari d'aquesta web les condicions generals d'ús del portal www.thewinebs.com. L'usuari, amb el simple accés a l'esmentat portal, declara acceptar totes les condicions aquí recollides.
Pel que fa als preus dels serveis, tràmits de contractació on-line, i altres requisits de l'esmentada Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Correu Electrònic, seran facilitats a l'usuari amb caràcter previ a la contractació dels serveis oferts per aquest portal.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a les Condicions Generals de Contractació que es faciliten amb anterioritat a la subscripció del servei, així com a la legislació i la jurisdicció espanyola.